Opis produktu

Słupołazy 
- na drzewa L180T
- na słupy L180P