Opis produktu

model 409-30 Opis: półpalce, nylon zewnątrz dłoni, skóra na dłoni i palcach
wkładki na dłoni, kciuku i palcu wskazującym,                       
elastyczne wzmocnienie nadgarstka z rzepowym 
zamknięciem
model 479-30 Opis: skórzane wzmocnienie nadgarstka
model 479-31 Opis: elastyczne wzmocnienie nadgarstka

Zastosowanie: prace z narzędziami o napędzie pneumatycznym i elektrycznym

Charakterystyka normowa: wg diagramu

2 1 1 1
2 1 1 1