DOWAN Sp. z o.o. 

Al. Grunwaldzka 220/4 
80-266 Gdańsk

NIP: 586-19-24-808 
Regon: 191439779
KRS: 0000180462

Osoba prowadząca 
mgr inż. Donald Dobrowodzki 

tel./fax.(058) 520 22 19 
tel. kom. 0 603 612 043 

e-mail: donald@dowan.com.pl