Odbywa się wg etapów

 1. zapytanie ofertowe.
 2. oferta z podaniem:
  1. ceny ofertowej z podaniem wielkości upustu.
  2. terminu dostawy.
  3. kosztów transportu.
  4. płatności ( z zastrzeżeniem płatności nieterminowej)
  5. informacji technicznej wyrobu. 
 3. zamówienie (fax lub oryginał) z akceptacją warunków realizacji zamówienia podanych w ofercie (etap 2)